В съответствие с разпоредбите на RGPD, ние Ви информираме, че Вашите данни ще бъдат третирани в нашите файлове, с цел поддържане и изпълнение на отношенията с нашата организация, включително изпращане на съобщения в рамките на гореспоменатите отношения.


По същия начин данните ви ще бъдат разпределени във всички случаи, в които е необходимо за развитието, спазването и контрола на връзката с нашата организация или в случаите, когато тя е разрешена от стандарт със статут на закон. В съответствие с RGPD, можете да упражнявате вашите ARCO права преди INNOPULSE, S.L, с адрес на Avinguda Gaudi, 21B, 08610 – AVIÀ, прикрепен фотокопие на Вашата лична карта.

Съдържанието на това съобщение, както и на цялата приложена документация, подлежи на задължение за опазване на тайна и е адресирано само до неговия адресат. В случай, че не сте адресат, ние Ви молим да ни го посочите и да не съобщаваме съдържанието му на трети страни, като пристъпим към неговото унищожаване.

Доставчикът на услуги на информационното общество трябва да вземе предвид, че освен информацията, предоставена на получателите на услугата чрез своята „Политика за защита на личните данни“, трябва да имате допълнителни правни текстове, свързани с други задължителни разпоредби като, без да ограничават или изключват, общите условия за договаряне, интелектуална и индустриална собственост, условията за ползване на уебсайта и отговорностите в това отношение, или това, което Закон 34/2002 от 11 юли Услугите на информационното общество и електронната търговия могат да установят във всички други предписания извън член 10 или дори да попълнят информацията, която е необходима във връзка с това.